De New York Stock Exchange eist dat de besturen betreffende alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar een zelfevaluatie uitvoeren om vast te echtparen of de comités plus haar commissies effectief functioneren. ” 1 Het doel van die oefening ben ervoor te zorgen datgene besturen belanden bemand en geleid op gepaste wijze; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn boven het nakomen van hun verplichtingen; plus dat daar betrouwbare processen zijn vanwege aan het basisvereisten erbij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden zijn met de taak die zij en hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties en de feest van het directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens een onderzoek betreffende The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan het Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op beslist schaal betreffende 1 tot 5 in termen met effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” zijn en één “niet met allemaal effectief “). De overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board over de vaardigheden en jarenlange ervaring beschikt die nodig bestaan om toezicht te houden op hun handelsbedrijf.

board management software

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) betreffende de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) ben van mening dat hen bedrijf een prestaties met individuele bestuurders zeer goed moet beoordelen. Langduriger aandacht voor individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om een prestaties van de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben tevens slechts een bescheiden tevredenheid over een dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en slechter geworden dan board software een helft (46% procent) zijn ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening dat een percentage van de bestuurders een te omvangrijke invloed heeft op beslissingen van het raad van bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen dezelfde raad” werd genoemd). De typische directeur is met mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief ben. Dit zijn verontrustende statistieken die suggereren dat vaak bedrijven genkele raadsevaluaties bedienen om het bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak verricht door de general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken plus de bijbehorende standaarden. U onderzoekt onder andere of het bedrijf bestaan comités bij de passende manier bezit gestructureerd; of het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; en of het bedrijf zichzelf houdt aan een reeks processen dat in overeenstemming zijn aan de zogenaamde beste praktijken die door bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar tevens meer waardevormende deel van het evaluatieproces van het raad zijn om het bijdrage van individuele bestuurders en de interpersoonlijke plus groepsdynamiek van bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt dit oefening vaak niet op een rigoureuze manier uitgevoerd en boven veel bureaus is dat helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Die houding zijn een vergissing. Hoewel de moeilijker plus tijdrovender zijn, biedt een beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste kans tot verbetering door het rollen, de bijdrage plus de effectiviteit van allemaal bestuurslid erbij onderzoeken.